Balansräkning

Enligt Bokföringshjälp.nu är en balansräkning en sammanställning utav en organisations samtliga tillgångar, skulder samt eget kapital. Balansräkningen ger en ögonblicksbild utav organisationens finansiella ställning vid ett visst tillfälle – och upprättas oftast i samband med årsredovisningen.