RUT-avdrag

Vad är RUT-avdrag?

Enligt Fönsterarbeten.se är RUT-avdrag är en sorts skattesubvention, som ges till privatpersoner för vissa arbeten som utförs i hemmet, till exempel städning och underhåll, tvätt eller klippning av en gräsmatta.

Man kan utnyttja RUT för till exempel fönsterputsning, men inte för att byta fönster. Då är det istället ROT-avdrag man ska använda.