Aktie

En aktie en typ av värdepapper som ger en ägarandel i ett bolag som är registrerat som ett aktiebolag. Aktieinnehavare kan ha rätt att rösta på bolagsstämmor – samt ta del utav aktieutdelning.