Aktiebolag

Ett aktiebolag är en organisationsform med en eller flera delägare. Ett aktiebolag är även en så kallad juridisk person. Aktiebolaget kännetecknas av att ägarna inte är personligen ansvariga för bolagets skulder och åtaganden.