Amortering

När man talar om amortering handlar det om återbetalningen utav en skuld – oftast delar av en skuld, men kan också avse hela skuldbeloppet. Återbetalningen kan ske på olika sätt, till exempel enligt en amorteringsplan.