Amorteringstid

Amorteringstid avser den tid inom vilken ett lån ska vara återbetalt. Amorteringstiden kan vara över längre eller kortare tid, beroende på hur överenskommelsen mellan låntagaren och långivaren ser ut.