Årslön

Vad är årslön?

Årslön är den ersättning som betalas till en arbetstagare, för det arbete som utförts, eller beredskap att utföra arbete, under ett års tid. Oftast i form av pengar, men det kan även vara i form av varor eller tjänster.