Årsredovisning

Vad är årsredovisning?

En årsredovisning är ett sätt att göra en sammanställning av ett företags räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. Samtliga aktiebolag, samt även vissa handelsbolag och ekonomiska föreningar, är enligt lag skyldiga att sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning.