Återbetalningstid

Vad är återbetalningstid?

Återbetalningstid är den tid inom vilken en summa pengar ska vara återbetald, även kallat löptid. Kan även syfta på den tid som krävs för att en investering ska ge tillbaka investeringskostnaderna, även kallat payback-tid.