Avkastning

Avkastning är ett ekonomiskt mått – som visar hur värdet av en tillgång förändrats i värde från en tidigare tidpunkt. För aktier kan avkastningen bestå av såväl värdeökning samt aktieutdelningar.