Basbelopp

Basbelopp används som underlag vid beräkningar för exempelvis pension eller sjukpenning. Basbelopp grundar sig på konsumentprisindex och fastställs varje år av regeringen – för att beloppet ska spegla prisutvecklingen i samhället.