Basränta

Basränt används vid bland annat beräkning utav räntor på skatteskulder, fordringar samt pensioner vid felaktiga utbetalningar. Basräntan, som bestäms av Skatteverket, baseras på säljräntan av sex månaders statsskuldväxlar.