Beskattningsbar förvärvsinkomst

Beskattningsbar förvärvsinkomst är den del utav inkomsten som den slutliga skatten beräknas på. Den beskattningsbara förvärvsinkomsten är lika med den taxerade förvärvsinkomsten – minus allmän pensionsavgift samt grundavdrag.