Bidrag

Bidrag är en form av ekonomiskt stöd, vars syfte är att fylla ett visst behov. Bland annat finns det bostadsbidrag, barnbidrag, socialbidrag samt studiebidrag.