Blankning

Blankning innebär att man lånar aktier och säljer vidare dessa, med förhoppningen att de ska tappa i värde, för att sedan köpa tillbaka dem till ett lägre pris – och därmed gå i vinst när de lånade aktierna lämnas tillbaka till borgenären.