BNI

BNI står för bruttonationalinkomst och är ett mått för den ekonomiska aktiviteten i ett land. BNI är det totala värdet av alla tjänster och varor som produceras i ett land, samt inkomster från utlandet, minus inkomster till utlandet.