BNP

BNP, eller bruttonationalprodukt, är ett mått över den sammanfattade ekonomiska aktiviteten i ett land, vanligtvis under ett år. BNP definieras som värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land – till konsumption, investering och export.