Bolagsskatt

Bolagsskatt betalas av aktiebolag, ekonomiska föreningar samt i vissa fall stiftelser och ideella föreningar, för den vinst de haft under året. För aktiebolag beskattas inte bara vinsten – utan även aktieutdelning, där aktieägarna skattar för utdelningen i inkomstdeklarationen.