Borgen

Att gå i borgen innebär att man åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annan. Borgen är vanligast vid lån, men kan även förekomma vid exempelvis hyresavtal.