Borgenär

Borgenär är den som har lånat ut pengar till någon annan. En borgenär är i de flesta fall en juridisk person – såsom en bank, men kan även vara någon som sålt en vara men inte fått betalt.