Börs

En börs är en marknadsplats där man köpa och sälja olika ting, vanligast är börser för aktier, men det finns bland annat även råvarubörser och derivatbörser med mera.