Bottenlån

Ett bottenlån är ett lån med säkerhet i form utav fastighet eller bostadsrätt. Bottenlån är vanligt för till exempel bostadsfinansiering. Då belåningen överstiger 70-80 procent, är det vanligt att låntagaren erbjuds ett så kallat topplån – på den överstigande delen upp till 85 procent. Topplån har i regel högre ränta än ett bottenlån.