Bruttoinkomst

Bruttoinkomst är vad en person eller ett hushåll har i inkomster – före skatter och transfereringar, såsom barnbidrag och sjukförsäkring.