Bruttoinvestering

Bruttoinvestering omfattar nyinvestering samt ersättningsinvesteringar – och innebär investering före avdrag. Alla tillägg, ändringar, förbättringar samt renoveringar som ökar livslängden – eller produktionskapaciteten hos kapitalvaror, räknas som bruttoinvesteringar.