Bruttolön

Bruttolön är den lön du får innan avdrag, såsom skatt. Bruttolön utgörs av bland annat månadslön, sjuklön, timlön och extra ersättning för obekväm arbetstid med mera.