Bruttoskuld

Bruttoskuld är det samlade skuldbelopp som en stat har. Bruttoskuld tar inte hänsyn till tillgångar eller andra aspekter, utan handlar enbart om hur mycket regeringen är skyldig.