Brytpunkt

Med brytpunkt menas den mängden inkomst man kan ha utan att betala statlig skatt. På den delen utav inkomsten som överstiger brytpunkten betalar man således statlig skatt.