Budget

En budget används som uppskattning av inkomster och utgifter under en viss tidsperiod. Ett företag kan till exempel ha en marknadsföringsbudget eller produktionsbudget, medan ett hushåll kan ha en matbudget eller nöjesbudget.