Centralbank

En centralbank är en istutition som ansvarar för penningpolitiken – i ett eller flera länder. Generellt kan man säga att dess huvuduppgift är att säkra ett lands finansiella stabilitet – bland annat genom att reglera inflation genom referensräntor, samt förvalta landets valuta och guldreserv.