Dagslåneräntan

Dagslåneräntan är den ränta som används då banker eller finansinstitut lånar pengar av varandra, eller hos Riksbanken. Dagslåneräntan används för kortsiktiga lån, som t.ex. bara sker över en dag.