Deflation

Då priserna under en längre tid har sjunkit över hela marknaden uppstår deflation. Detta till följd av att penning- och kreditmängden i ett land minskar, vilket ofta leder till minskad konsumption. Med minskad konsumption avtar produktionen och tillväxten minskar, vilket alltså leder till deflation.