Depression

Under en period av lågkonjuktur, då bruttonationalprodukten minskar kraftigt under en längre tid med mycket svag ekonomiskt aktivitet, kan man tala om ekonomisk depression.