Derivat

Derivat är en gemensam benämning på en form utav värdepapper, exempelvis optioner och terminer. Kännetecknande för derivat är att de är kopplade till händelser eller förutsättningar vid en tid, eller tidsperiod i framtiden.