Devalvering

Vad är devalvering?

Devalvering innebär en nedskrivning utav värdet på en valuta med fast växelkurs. Då valutan sjunker i värde i förhållande till andra valutor, tenderar devalvering att gynna export, medan import blir dyrare.