Direktinvestering

Vad är en direktinvestering?

En direktinvestering är en finansiell investering i ett företag som innebär ett kontrollerande ägarinflytande. En direktinvestering kan ske bland annat genom nybildning samt förvärv av ett befintligt företag.