Disponibel inkomst

Vad är disponibel inkomst?

Med disponibel inkomst menas det belopp av ens inkomst som kan användas till konsumtion samt sparande. Disponibel inkomst beräknas som summan av skattepliktiga inkomster och bidrag, minus skatt.