Dröjsmålsränta

Vad är dröjsmålsränta?

Då en skuld inte har betalats tills dess förfallodag, har företag rätt att kräva dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan regleras av räntelagen, där det bland annat står att dröjsmålsränta tidigast kan begäras 30 dagar efter att den ursprungliga fakturan skickats ut.