Dualt skattesystem

Vad är ett dualt skattesystem?

Ett dualt skattesystem innebär att inkomster av kapital och inkomster av arbete beskattas separat, samt efter olika skatteskalor.