EBITA

Vad är EBITA

EBITA är en engelsk förkortning – som betyder Earnings Before Interest, Taxes and Amortization, vilket på svenska är; Resultat före räntor, skatt och nedskrivningar.