Effektiv ränta

Vad är effektiv ränta?

Effektiv ränta är då kostnaderna för en kredit uttrycks som en årlig räntesats på kreditbeloppet, det vill säga att räntesatsen beräknas som om räntan betalas en gång per år.