Egenavgifter

Vad är egenavgifter?

Egenavgifter är de sociala avgifter som en egenföretagare är skyldig att betala in till staten, främst i form av arbetsgivaravgifter för varje anställd, för att finansiera socialförsäkringssystemet.