Ekonomisk standard

Vad är ekonomisk standard?

Ekonomisk standard är ett statistiskt mått som beräknas som disponibel inkomst per konsumtionsenhet (person i ett hushåll).