Enkel ränta

Vad är enkel ränta?

Enkel ränta är en räntesats som avser räntan för en viss betalningsperiod. Motsatsen till enkel ränta är effektiv ränta. Enkel ränta tar inte heller hänsyn till så kallad ränta på ränta-effekt.