Fåmansföretag

Vad är ett fåmansföretag?

Ett fåmansföretag är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, där fyra eller färre delägare – tillsammans innehar aktier som motsvarar en majoritet av rösterna i företaget.