Fast växelkurs

Vad är fast växelkurs?

En fast växelkurs innebär att en valuta är bunden till exempelvis en, eller flera andra valutor, eller till exempel guld. Motsatsen är flytande växelkurs, då värdet av valutan bestäms av tillgång och efterfrågan på valutamarknaden.