Fasta priser

Vad är fasta priser?

Fasta priser är priser som räknas ut utifrån ett visst års värde. För att kunna göra jämförelser över tid – oberoende av inflation – används fasta priser ofta inom nationalräkenskaperna.