Fastighetsskatt

Vad är fastighetsskatt?

Fastighetsskatt är den skatt som betalas för fastigheter som inte innehåller några färdigbyggda bostäder, det vill säga obebyggda tomter och bostadsbyggnader som håller på att byggas.