Finanser

Vad menas med finanser?

Finanser syftar oftast på ekonomi i största allmänhet, men kan även vara den ekonomiska ställningen och förhållandet hos ett företag, eller en privatperson.