Finansiellt sparande

Vad är finansiellt sparande?

För ett hushåll definieras finansiellt sparande som den disponibla inkomsten, minus vad som konsumeras eller investeras. Inom nationalekonomi avses skillnaden mellan den offentliga sektorns inkomster och utgifter.