Finansmarknad

Vad är finansmarknad?

Finansmarknad är ett samlingsbegrepp på de globala marknader där handel sker med bland annat; Värdepapper, finansiella instrument, råvaror och handelsvaror. Ett exempel på en sådan marknadsplats är börsen.